Απόψεις – προτάσεις για την έκδοση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Χερσονήσου

     Προκειμένου o Δήμος να προχωρήσει στη διαμόρφωση κανονιστικής απόφασης  για τον κανονισμό καθαριότητας, παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας, έως και την Τετάρτη  19-12-2012 και ώρα 12:00 π.μ.. Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω ΦΑΧ 2897022977, είτε μέσω email s.katsaboksakis@hersonisos.gr. Σχέδιο του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Χερσονήσου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου www.hersonisos.gr