Παράταση Χρονικής Διάρκειας Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κλειστών και Ανοιχτών Αθλητικών Χώρων – Γυμναστηρίων παραχωρηθέντων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.)

 

Παράταση Χρονικής Διάρκειας Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κλειστών και Ανοιχτών Αθλητικών Χώρων – Γυμναστηρίων παραχωρηθέντων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.), για επιπλέον επτά (7) ημέρες προκειμένου να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.


H δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020 και ώρα 24:00.

 

Υλικό διαβούλευσης στην αρχική ανάρτηση.