ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Κ.Ε.Δ.Χ.)

Τίθεται από σήμερα, σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Κλειστών και Ανοιχτών Αθλητικών Χώρων – Γυμναστηρίων παραχωρηθέντων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο και αποστέλλοντας το στο – mailkinofelis@hersonisos.gr.

Εφιστούμε την προσοχή ότι θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προτάσεις που θα σταλούν στο ανωτέρω e-mail.

 

δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020 και ώρα 24:00.