Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2012, Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων 2012 και Προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων σε διαβούλευση

 

ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2012, ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΚΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.

 

Η σύγκληση της Επιτροπής Διαβούλευσης για τη διατύπωση της κατά νόμο γνωμοδότησης της (άρθρο 76 του Ν. 3852/2011) θα γίνει στις 19/12/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Λιμ. Χερσονήσου (Ελευθερίας 50).