main img main img main img main img main img main img main img main img

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ « Βελτίωση – Διαμόρφωση καθέτων οδών παραλιακής ζώνης Λ. Χερσονήσου »

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ « Βελτίωση – Διαμόρφωση καθέτων οδών παραλιακής ζώνης Λ. Χερσονήσου »

copyright © Δήμος Χερσονήσου