main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνωση Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης σε δημοτικό οικόπεδο εντός Δ.Δ. Ανάληψης Δ. Χερσονήσου»

copyright © Δήμος Χερσονήσου