Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο "Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης για τη σύνδεση των δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου με το δίκτυο διανομής του φράγματος Αποσελέμη"