main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο "Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης για τη σύνδεση των δεξαμενών της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου με το δίκτυο διανομής του φράγματος Αποσελέμη"

copyright © Δήμος Χερσονήσου