main img main img main img main img main img main img main img main img

Πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης μέχρι 31-12-2016

copyright © Δήμος Χερσονήσου