Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων έτους 2019