Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - "Προμήθεια χημικού υλικού"