main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων ως υπαλλήλων παραλίας για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε

copyright © Δήμος Χερσονήσου