ΔΕΥΑΧ - Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για 2μηνη απασχόληση ως Υδρονομείς Άρδευσης (3 θέσεις) .