ΔΕΥΑΧ - Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών, για την κάλυψη των απαιτούμενων χωματουργικών εργασιών για τις συντηρήσεις, επισκευές και μικροεπεκτάσεις των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου για το έτος 2015