Ανακοίνωση Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΧΟΥ Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ»