ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΑΤΡΟΥ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου