ΔΕΥΑΧ - Περιληπτική διακήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων