Προμήθεια μικρού ερπυστριοφόρου φορτωτή για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας