Προμήθεια τροφίμων, για την κάλυψη των αναγκών της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνι Χάνι του Δήμου Χερσονήσου, έτους 2018