main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΑΜΑΛ Α.Ε. - Πρακτικό για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων μηνών (ΣΟΧ 1/2016)

copyright © Δήμος Χερσονήσου