main img main img main img main img main img main img main img main img

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοιν. Προστ. & Αλληλεγγύης ****ANANEΩΣΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015******

Στις 25/02/2015 έγινε αντικατάσταση του αρχείου της μελέτης.

Στις 10/03/2015 προστέθηκε απάντηση σε διευκρινιστικό αίτημα.

 

-

-

copyright © Δήμος Χερσονήσου