main img main img main img main img main img main img main img main img

Ηλεκτροφωτισμός της οδού Ναυάρχου Νεάρχου και αποκατάσταση του οδοστρώματος Δ.Ε. Χερσονήσου ****ANANEΩΣΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015****

 

Στις 12-03-2015 προστέθηκαν τα συνοδευτικά έγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

-

copyright © Δήμος Χερσονήσου