Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Ηλεκτρικός Εξοπλισμός Παιδικού Σταθμού Μαλίων