Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης Δήμου Χερσονήσου για την υλοποίηση των ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός έργου & ΠΕ.2 Δημοσιότητα και πληροφόρηση έργου «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος