Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - προμήθεια κάδων Δ.Ε. Γουβών