main img main img main img main img main img main img main img main img

Ορισμός ελεγκτών λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2016 της Κ.Ε.Δ.Χ

12/06/2017 έγινε αντικατάσταση της Τεχνικής Εκθεσης

copyright © Δήμος Χερσονήσου