ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (12 ΘΕΣΙΟ Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κοκκίνη 0 Χάνι) στη θέση Κοψάς Δ.Κ. Ανώπολης (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 5/2025 τροπ.)