Μίσθωση τριών αιθουσών διδασκαλίας για τις ανάγκες του 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Κοκκίνη Χάνι