main img main img main img main img main img main img main img main img

Περίληψη επαναληπτικής διακύρηξης για τη μίσθωση ακινήτου (ενιαίου κτιρίου) για τις ανάγκες της μεταστέγασης του Νηπιαγωγείου Κοκκίνη Χάνι στη Δημοτική Κοινότητα Ανώπολης

copyright © Δήμος Χερσονήσου