main img main img main img main img main img main img main img main img

Δημοπρασία για την ανάθεση της εργασίας προστασίας των λουομένων στις παραλίες του Δήμου κατά την περίοδο «Ιούνιος - Ιούλιος – Αύγουστος 2015».

copyright © Δήμος Χερσονήσου