«Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για την προκήρυξη ΣΟΧ 02/2017 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ.ΤΕ Φυσιοθεραπευτών»

 

Παρακαλώ ελέγξτε τα συνημμένα