main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2015 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Χερσονήσου για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΤΕ Φυσιοθεραπευτών

copyright © Δήμος Χερσονήσου