Προμήθεια τροφών για τις ανάγκες σίτισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφών για τις ανάγκες σίτισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς»,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΠΕ 02/2021 τροποποιημένη Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής.