main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΩΣ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

copyright © Δήμος Χερσονήσου