main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 2 μηνών) για τις ανάγκες λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνι Χάνι

copyright © Δήμος Χερσονήσου