ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΑ ΜΑΛΙΩΝ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ