ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Συντήρηση κτιρίου πυροσβεστικής στο Λιμένα Χερσονήσου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Συντήρηση κτιρίου πυροσβεστικής στο Λιμένα Χερσονήσου» Ο Δήμος Χερσονήσου ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση κτιρίου πυροσβεστικής στο Λιμένα Χερσονήσου», σύμφωνα με την υπ΄αρ. 44/2021 μελέτη της Δ.Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.399,99€.