ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 3 μηνών) για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 3 μηνών)

για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου

 

Ο Δήμος Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου μετά την υπ’  αριθμ. 248/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι τρεις (3) μήνες), συνολικού αριθμού σαράντα πέντε ατόμων (45) για την αντιμετώπιση κατεπείγουσας ανάγκης για τη λειτουργία  της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009 και τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 για τις εξής ειδικότητες και αριθμό θέσεων:

 • Συντονιστής ένας (1)
 • Επιμελητές τρείς (3)
 • Ειδικοί Συνεργάτες -Ψυχαγωγοί δύο (2)
 • Ειδικοί Συνεργάτες Χειροτεχνίας τρείς (3)
 • Γυμναστές δύο (2)
 • Ομαδάρχες δεκατέσσερις (14)
 • Ιατρός ένας (1)
 • Νοσοκόμος ένας (1)
 • Διαχειριστής ένας (1)
 • Βοηθός Διαχειριστή ένας (1)
 • Αποθηκάριος ένας (1)
 • Μάγειρας ένας (1)
 • Βοηθός Μαγείρου ένας (1)
 • Ειδικός Τεχνίτης ένας (1)
 • Εργάτες- Εργάτριες εννέα (9) 
 • Προσωπικό Καθαριότητας ένας (1)
 • Ναυαγοσώστης ένας (1 )
 • Φύλακας ένας (1).

 

                                 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά στο email: e.sarri@hersonisos.gr  ή με αποστολή στο FAX 2813404608, από τις 28.06.2019 ημέρα Παρασκευή έως και 03.07.2019 ημέρα Τετάρτη κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο Δήμο Χερσονήσου στις Γούρνες  (Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών) αρμόδιοι υπάλληλοι: Σπανάκη Έλμα - τηλ. 2813404663, Σαρρή Ειρήνη τηλ. 2813404628.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν  να λάβουν γνώση για την αναλυτική ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στην παιδική  κατασκήνωση από την ιστοσελίδα του Δήμου μας (www.hersonisos.gr)  ή από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΕ2ΑΩΗΜ-Ν4Ν).