Επαναληπτική ανακοίνωση για προλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ στην Παιδική Εξοχή Κοκκίνι Χάνι