Επαναλληπτικός - "Σίτιση των μαθητών του Καλλιτεχνικού & του Μουσικού Σχολείου Ν. Ηρακλείου για την περίοδο Απρίλιος-Μάιος 2016 και Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2016, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού 2016 – 2017"