Επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ορισμού ελεγκτών λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου