main img main img main img main img main img main img main img main img

Επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση ορισμού ελεγκτών λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου