Προστασία λουομένων στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου κατά την περίοδο 2016 -- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ