Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού "Συντήρηση χλοοταπήτων Δήμου Χερσονήσου"