ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ:ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ μετά από κοινή απόφαση αρμοδίων Υπουργών, ΦΕΚ 726 Β τόμος / άρθρο 1 της 08/03/2020

Αποφασίζεται η προσωρινή απαγόρευση παρουσίας κοινού στις αθλητικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο σύνολο της Επικράτειας, σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους, από 09/03/2020 έως και 22/03/2020, για προλιπτηκούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 07/03/2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωναϊού COVID-19.

Με βάση την παραπάνω απόφαση, ενημερώνουμε ότι όλοι οι αγώνες Ποδοσφαίρου, Καλαθοσφαίρισης καθώς και Πετοσφαίρισης, σε όλα τα γήπεδα του Δήμου μας, θα διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Πρόεδρος της

   Κ.Ε.Δ.Χ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΛΑΚΗΣ