Ενημερωτικό Σημείωμα για την Ψυχική Υγεία και τις Ψυχοκοινωνικές Πτυχές της Πανδημίας COVID-19

 "Ενημερωτικό Σημείωμα" για την Ψυχική Υγεία και τις Ψυχοκοινωνικές Πτυχές της Πανδημίας COVID-19 (Έκδοση 1.5 Μάρτιος 2020) της Μόνιμης Δι-υπηρεσιακής Επιτροπής για την ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ως απόρροια συλλογικής δουλειάς από την ομάδα εργασίας για την ψυχική υγεία της επιστημονικής επιτροπής (ΕΕ) του ΕΔΔΥΠΠΥ. Στόχος η επικαιροποιημένη ενημέρωση και κατευθυντήριες οδηγίες για τον πληθυσμό.

 

Παρακαλώ κατεβάστε το σθνημμένο αρχείο: