Επικαιρότητα

Αποφάσεις Αντιδημάρχων

Επικαιρότητα


Προέγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιοκτησίας της ομορρύθμου εταιρείας ‘ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΕΤΑΚΗ Ο.Ε.’ με την επωνυμία ‘JUNIOR ACADEMY-ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ’ για την φιλοξενία 107 νηπίων

Προέγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιοκτησίας της ομορρύθμου εταιρείας ‘ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΕΤΑΚΗ Ο.Ε.’ με την επωνυμία ‘JUNIOR ACADEMY-ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ’ για την φιλοξενία 107 νηπίων

07/07/2016 10:10
Συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Κοινωνικής Αρωγής

Συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Κοινωνικής Αρωγής

19/02/2014 15:22
Συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικής Αρωγής

Συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικής Αρωγής

04/07/2013 12:06
Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων

Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων

20/05/2013 10:28
Ομάδες εργασίας Δημοτικής Αστυνομίας

Ομάδες εργασίας Δημοτικής Αστυνομίας

06/06/2011 11:42
Ορισμός Ομάδας Εργασίας στον Δήμο Χερσονήσου  για το έργο βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων δημοτολογίου

Ορισμός Ομάδας Εργασίας στον Δήμο Χερσονήσου για το έργο βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων δημοτολογίου

28/04/2011 09:50