main img main img main img main img main img main img main img main img

Προέγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδιοκτησίας της ομορρύθμου εταιρείας ‘ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΕΤΑΚΗ Ο.Ε.’ με την επωνυμία ‘JUNIOR ACADEMY-ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ’ για την φιλοξενία 107 νηπίων

copyright © Δήμος Χερσονήσου