main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου μας την 25η Αυγούστου 2014 (τακτική)

 

          Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Χερσονήσου, την  26η  του μηνός Αυγούστου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ:

 

1. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης χορήγησης ή μη προέγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας «ΥΔΑΤΟΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ α)CYCLONE, β)KAMIKAZE και γ)TORNADO», στην εταιρεία  με την επωνυμία ΥΔΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ   με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. ΡΗΤΣΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ  που βρίσκονται εντός της επιχείρησης AQUA PLUS (Ψυχαγωγικό πάρκο) στο 5ο χιλ. του δρόμου Χερσόνησος – Καστέλλι, στην θέση Ρούσσος Λάκκος της  ΔΚ Χερσονήσου».

 

2. Συζήτηση διαφόρων αποφάσεων που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου».

                                                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                                                              Δημοτικής Κοινότητας

           

                                                                                                              Ιωάννης Στιβακτάκης

copyright © Δήμος Χερσονήσου