Επικαιρότητα

Δημοτικές Κοινότητες

Επικαιρότητα


Πρόσκληση για την 6η συνεδρίαση της Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου (διά περιφοράς)

Πρόσκληση για την 6η συνεδρίαση της Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου (διά περιφοράς)

03/06/2022 13:18
Πρόσκληση για την 4η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 4η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

03/06/2022 13:16
Πρόσκληση για την 4η συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων

Πρόσκληση για την 4η συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων

26/05/2022 09:42
Πρόσκληση για την 5η συνεδρίαση της Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου (διά ζώσης)

Πρόσκληση για την 5η συνεδρίαση της Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου (διά ζώσης)

09/05/2022 12:17
Πρόσκληση για την 4η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 4η συνεδρίαση της Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

09/05/2022 12:16
Πρόσκληση 3ης συνδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων

Πρόσκληση 3ης συνδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων

01/04/2022 13:09
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΥΒΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΥΒΩΝ

01/04/2022 13:07
Πρόσκληση για την 2/2022 τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της κοινότητας Ανώπολης.

Πρόσκληση για την 2/2022 τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της κοινότητας Ανώπολης.

01/04/2022 08:10
Πρόσκληση για την 2/2022η συνεδρίαση του συμβουλίου της κοινότητας Κάτω Βάθειας

Πρόσκληση για την 2/2022η συνεδρίαση του συμβουλίου της κοινότητας Κάτω Βάθειας

29/03/2022 14:18
Πρόσκληση για την 3η συνεδρίαση της Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 3η συνεδρίαση της Κοινότητας Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου

11/03/2022 14:39
Πρόσκληση για   συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων

11/03/2022 12:53
Πρόσκληση για την 1/2022η συνεδρίαση του συμβουλίου της κοινότητας Κάτω Βάθειας

Πρόσκληση για την 1/2022η συνεδρίαση του συμβουλίου της κοινότητας Κάτω Βάθειας

15/02/2022 14:40