main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση 15ης συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου του Δήμου μας την 25η Αυγούστου 2014 (τακτική συνεδρίαση).

 

 

          Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα Λιμένος Χερσονήσου, την 25η του μήνα Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

 

 ΘΕΜΑΤΑ:

1. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης χορήγησης ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου στο κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  «Καφετέρια», ιδιοκτησίας ΣΜΑΡΙΑΝΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ, στην οδό  Ευρώπης 20 στον οικισμό Πισκοπιανό της Δ.Κ. Λ. Χερσονήσου»

 

2. «Περί συζήτησης και λήψης απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) (Εστιατόριο) και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑς ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (Καφετέρια-Μπαρ) στον ΡΑΣΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στην οδό Ναυάρχου Νεάρχου 2 στο Λ. Χερσονήσου»

 

3. «Συζήτηση και ενημέρωση διαφόρων θεμάτων που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου».

                                                                                                                Ο Πρόεδρος

                                                                                                              Δημοτικής Κοινότητας

 

                                                                                                            Φραγκιαδάκης Βαρδής

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου