main img main img main img main img main img main img main img main img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΠΟΛΗΣ

copyright © Δήμος Χερσονήσου